تیم ویستا پک

سید علی نیک بخت

سید علی نیک بخت

مدیر عامل مجموعه | لیسانس برق الکترونیک
فاطمه سادات نیک بخت

فاطمه سادات نیک بخت

مهندس کامپیوتر | سئو کار | مدیر سایت
null

سید امیر نیک بخت

مدیر فروش | لیسانس مدیریت بازرگانی
null

مریم قادری

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی | ادمین اینستاگرام
سعید مهری

سعید مهری

دیپلم فنی | سرپرست تولید و فنی
ناصر رحمانی

ناصر رحمانی

دیپلم | جوشکار
سعید باباپور

سعید باباپور

لیسانس برق | کارشناس برق
سمیه نباتی

سمیه نباتی

لیسانس حسابداری | حسابدار
شهلا علی زاد

شهلا علی زاده

لیسانس حسابداری - فوق لیسانس نرم افزار | کارشناس امور مالی
معصومه افضلی

معصومه افضلی

فوق لیسانس روان شناسی | کارشناس فروش _ مسئول اداری
فهرست